TRISTAN DA CUNHA 500 ÅR

På följande sidor finner du bilder från Tristan da Cunha. Bilderna fokuserar på naturen och landskapet. Tillgänglighet Klicka på bilderna för att göra dem större 500 pixels. Intresserad av att publicera bilderna? Klicka på tillgänglighet.

Rockhoppers on Nightingale
Inaccessible's Salt Beach
More Rockhoppers
Rockhoppers posing
Inside school
Childrens work
Inside Supermarket
Souvenir display at Supermarket
Homeward bound
Waterfall on Inaccessible
A closer view of the waterfall
A good day's catch
The tennis-court
Calshot harbour
What have I done?
Tristan in twilight