TRISTAN DA CUNHA 500 ÅR

På följande sidor finner du bilder från Tristan da Cunha. Bilderna fokuserar på naturen och landskapet. Tillgänglighet Klicka på bilderna för att göra dem större 500 pixels. Intresserad av att publicera bilderna? Klicka på tillgänglighet.

<
Cattle-herd on the leeside
One of Tristan's caves
Another cave
Inside church
Inside St Mary
View of the lavafield and the settlement
Halfway up
Still more to climb
View to the west near patches
The crater of 1961
Crater-cone on the Base
Smell it? Grilled lobsters.
A craterlake on The Base
One of Tristan's wonders
Crater-lake from SW
View of settlement from the volcano of 1961