TRISTAN DA CUNHA 500 ÅR

På följande sidor finner du bilder från Tristan da Cunha. Bilderna fokuserar på naturen och landskapet. Tillgänglighet Klicka på bilderna för att göra dem större 500 pixels. Intresserad av att publicera bilderna? Klicka på tillgänglighet.

Classic Tristan-view
The last sunbeams on the peak
View of Tristan from Nightingale
Another view from Nightingale
A molly-view of Tristan
Tristan with classic clouds
A blowy day
Visiting ship
View of Stoltenhoff
The weather station on Gough
Coastline of Gough
Seals sunbathing
Tristan lobsters for export
Inside the freeze-house
Ready for loading
Lobsters on its way to South Africa